ПОСТАНОВА XXXІX звітної конференції первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна

1 грудня 2016 р.

Заслухавши та обговоривши звітну доповідь голови профкому Махновського С.С. про роботу комітету первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів за період з 01.12.2015 р. по 30.11.2016 р., доповідь ревізійної комісії про свою роботу за період з 01.12.2015 р. по 30.11.2016 р. та доповідь заступника голови профкому Бортникової Д.О. про хід виконання Угоди між адміністрацією університету та первинною профспілковою організацію студентів, аспірантів і докторантів за звітній період КОНФЕРЕНЦІЯ відзначає, що, незважаючи на кризові явища в економіці держави, та, зокрема, недостатнє фінансування галузі вищої освіти, профспілковий комітет здійснював планомірне виконання основних заходів із забезпечення соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
Враховуючи висловлені пропозиції, звітна конференція первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Роботу профкому за звітний період визнати «задовільною».
2. Звітну доповідь ревізійної комісії первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів взяти до відома.
3. Внести зміни до Положення про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів та докторантів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна у зв’язку зі змінами у Статуті Профспілки працівників освіти і науки України.
4. Доповідь заступника голови профкому Бортникової Д.О. про хід виконання Угоди між адміністрацією університету та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів взяти до відома.
5. Профспілковому комітету:
5.1 Активно долучатися до спільних акцій різних форм, ініційованих вищими профспілковими органами щодо відстоювання прав та інтересів студентської молоді.
5.2 Домагатися виконання норм ЗУ “Про вищу освіту” у частині стипендіального забезпечення та іменних стипендій, а також збереження ст. 9 ЗУ ” Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” щодо розміру стипендій та надбавок до неї.
5.3 Надавати всебічну допомогу та правові консультації членам профспілки із зони АТО.
Відповідальний: Бортникова Д.О., заступник голови профкому.
Термін виконання: постійно.
5.4 Посилювати мотивацію профспілкового членства, активізувати роботу для його збереження та залучення до лав Профспілки нових членів.
5.5 Забезпечувати внутрішньоспілкову дисципліну, підвищення результативності виконання рішень профспілкових органів, інформування членів профспілки про їх виконання.
5.6 Розвивати та активно впроваджувати соціальний профспілковий проект “Karazin Student`s Card”.
Відповідальний: Махновський С.С., голова профкому.
Термін виконання: постійно
5.7 Брати участь у впровадженні заходів із забезпечення академічної доброчесності в університеті.
6. Ревізійній комісії здійснювати постійний контроль за правильним використанням коштів профспілкового бюджету, проводити перевірки фінансово-господарської діяльності профспілкової організації та моніторинг стану громадського харчування в університеті.
7. У зв’язку зі створенням Каразінської школи бізнесу у структурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та навчанням у ній осіб, що є членами Профспілки працівників освіти і науки України, КОНФЕРЕНЦІЯ постановляє:
7.1.Створити профспілкову організацію студентів Каразінської школи бізнесу;
7.2.Відповідно до п.7.1. внести зміни до структури первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна.
8. Вивести зі складу профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів:
1. Аніщенко Альону Олексіївну (факультет комп’ютерних наук) – у зв’язку з переобранням;
2. Балюка Максима Олександровича (екологічний факультет) – у зв’язку з переобранням;
3. Банделет Катерину Олексіївну (філологічний факультет) – у зв’язку з переобранням та за власним бажанням;
4. Білу Катерину Андріївну (факультет геології, географії, рекреації і туризму) – у зв’язку з переобранням;
5. Ігнатьєва Михайла Михайловича (факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу) – у зв’язку з переобранням;
6. Кулікова Володимира Олександровича (історичний факультет) – у зв’язку із завершенням навчання;
7. Кутенко Олександру Сергіївну (філософський факультет) – у зв’язку з переобранням;
8. Манаєнкову Валерію Костянтинівну (факультет психології) – у зв’язку з переобранням;
9. Мітцель Анну Валеріївну (медичний факультет) – у зв’язку з переобранням;
10. Мовчана Олександра Сергійовича (факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем) – у зв’язку з переобранням;
11. Мурашова Євгена Миколайовича – у зв’язку з переобранням;
12. Ноздріну Ксенію Володимирівну (хімічний факультет) – у зв’язку з переобранням;
13. Пушенко Владислава Андрійовича (факультет математики і інформатики) – у зв’язку з переобранням;
14. Рачкова Євгена Сергійовича (історичний факультет) – у зв’язку із завершенням навчання;
15. Семенову Катерину Андріївну (фізико-технічний факультет) – у зв’язку з переобранням;
16. Яновську Ірину Віталіївну (факультет іноземних мов) – за власним бажанням.
9. Обрати наступних осіб до складу профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів:
1. Герасімову Роману Сергіївну – голову профспілкової організації факультету психології;
2. Гороха Дениса Валерійовича – голову профспілкової організації фізико-технічного факультету;
3. Гречану Олесю Ігорівну – профспілкового представника у Каразінській школі бізнесу;
4. Зозулю Анну Вікторівну – голова профспілкової організації факультету математики і інформатики;
5. Каплуновську Наталію Анатоліївну – голову профспілкової організації факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу;
6. Колосова Максима Олександровича – докторанта хімічного факультету;
7. Колесника Дмитра Олександровича – голова профспілкової організації факультету комп’ютерних наук;
8. Коннову Анну Анатоліївну – голову профспілкової організації екологічного факультету;
9. Олійник Ярославу Валеріївну – голову профспілкової організації юридичного факультету;
10. Панова Володимира Ярославовича – голову профспілкової організації філософського факультету;
11. Прус Юлію Ігорівну – аспіранта економічного факультету;
12. Рязанцеву Дар`ю Андріївну – голову профспілкової організації факультету геології, географії, рекреації і туризму;
13. Сафронову Анну Андріївну – голову профспілкової організації медичного факультету;
14. Солонську Анну Романівну – голову профспілкової організації філологічного факультету;
15. Ткаченка Дмитра Федоровича – голову профспілкової організації факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем;
16. Філіну Анастасію Максимівну – заступника голови профспілкової організації хімічного факультету.
10. Вивести зі складу ревізійної комісії первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Рогожкіна Романа Олександровича, студента 4 курсу факультету комп’ютерних наук.
11. Обрати до складу ревізійної комісії первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Білик Маргариту Анатоліївну, студентку 3 курсу факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем.
12. Внести зміни до «Положення про Фонд соціальної допомоги здобувачам вищої освіти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна», у частині зміни назви та уточнення джерел формування Фонду.