План роботи на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні профспілкового комітету
первинної профспілкової організації
студентів, аспірантів і докторантів
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Протокол № ____
від «____________»  2019 р.
Голова первинної профспілкової організації
С.С. Махновський

ПЛАН

роботи профспілкового комітету (президії) первинної профспілкової організації

студентів, аспірантів і докторантівХарківського національного університету

імені В.Н. Каразіна на 2019 р.

 

Зміст заходів Дата Відповідальні № та дата прот.
ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ:

І. На зборах і конференціях

1. Проведення Пленуму з порядком денним:

-звіт про роботу профкому за звітний період;

-звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період

Двічі на рік Голова профкому

Голова ревізійної комісії

2. Проведення звітних (звітно-виборних) конференцій в профорганізаціяхcтудентів факультетів за потреби

(за рішенням

профкому)

Заступникголови профкому
ІІ. На засіданнях профспілкового комітету (президії):
1. Внутрішньоорганізаційна робота
1. Засідання профкому (президії) не рідше одного разу на місяць (за потреби) Голова профкому
2. Засідання комісій профкому:

– з організаційної та культурно-масової роботи;

– з соціально-економічних питань;

– зі спортивно-оздоровчої роботи;

– з житлово-побутових питань

Згідно планів роботи комісій Консультант профкому, голови постійних комісій профкому
3. Затвердження плану роботи профкомуна 2019 рік Січень

2019 року

Голова профкому,заступник голови профкому
4. Затвердження кошторису первинної профспілкової організації на  2019 рік Січень

2019 року

Голова профкому, головний бухгалтер профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
5. Аналіз виконання кошторису первинної профспілкової організації за 2019 рік до 25 грудня 2019 року Голова профкому, головний бухгалтер профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
6. Робота профспілкового комітету щодо виконання заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим членами профспілки на зборах та конференціях Постійно Заступник голови профкому
7. Співробітництво з комітетом Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Голова профкому, заступникголови профкому
8. Участь у засіданнях ректорату, Вченої Ради університету, Конференції трудового колективу, стипендіальної комісії та засіданнях з питання призначення рейтингових балів за досягнення у науковому, науково-технічному, громадському та спортивному житті Протягом року Голова профкому, консультант профкому,

заступникголови профкому

9. Прийом у члени Профспілки та постановка на профоблік здобувачів вищої освіти; проведення з ними зустрічей та співбесід, збір заяв, видача їм профспілкових квитків, взяття та зняття з профспілкового обліку Протягом року Заступник голови профкому, голови профбюро факультетів
10. Ведення активного соціального діалогу з представниками органів місцевої та державної  влади з метою відстоювання прав та інтересів членів Профспілки Протягом року Голова профкому
11. Участь у спільних акціях різних форм, ініційованих вищими профспілковими органами щодо відстоювання прав та інтересів студентської молоді За потреби Голова профкому,

члени профкому

12. Аналіз ведення інформаційних сторінок профкому та профбюро у соціальних мережах Постійно Консультант профкому, координатор з  інформаційної роботи
13. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів факультету комп’ютерних наук та факультету психології по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Лютий Консультант профкому, голови профбюро профспілкових організацій факультету комп’ютерних наук та факультету психології
14. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів економічногофакультету та факультету геології, географії, рекреації і туризму по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Березень Консультант профкому, голови профбюро профспілкових організацій студентів економічногофакультету та факультету геології, географії, рекреації і туризму
15. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів соціологічного та біологічного факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Квітень Консультант профкому, голови профбюро профспілкових організацій соціологічного та біологічного факультетів
16. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів філологічного та історичного факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Жовтень Консультант профкому, профспілкових організаційстудентів філологічного та історичного факультетів
17. Аналіз постановки здобувачів вищої освіти  на профоблік Листопад

 

Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
18. Контроль профспілкового членства 1 раз на семестр Консультант профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
19. Аналіз виконання постанов вищих органів Профспілки Постійно Голова профкому
20. Проведення моніторингу законодавчих актів з метою внесення змін до Угоди між адміністрацією університету та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Харківського університету імені В.Н. Каразіна Постійно Голова профкому
21. Звіт голови профкому про підсумки роботи за 2019 рік Грудень Голова профкому
2. Захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
1. Надання профспілкових виплат Двічі на місяць Головний бухгалтер профкому, голова постійної комісії профкому з соціально-економічних питань
2. Співробітництво з Навчальним центром соціально-виховної та позаосвітньої діяльностіУправління якості освіти Протягом року Заступник голови профкому
3. Співпраця з Навчальним центром практичної підготовки і працевлаштуванняУправління якості освіти Протягом року Заступник голови профкому
4. Прийом та надання консультацій членам Профспілки із зони АТО з метою надання їм необхідної допомоги Протягом року Консультант профкому
5. Розгляд заяв, скарг членів Профспілки та причин їх виникнення Постійно Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
6. Складання, перевірка та оновлення списків осіб з числа пільгового контингенту: інвалідів, чорнобильців, сиріт,  студентів, які мають дітей, учасників бойових дій, їх дітей,

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи та ін.

Протягом року Консультант профкому, голови профбюро
7. Роз’яснення законодавства про профспілки, прав та обов’язків членів профспілки Постійно Голова профкому
8. Контроль за своєчасною виплатою стипендії Постійно Заступникголови профкому
9. Контроль якості роботи пунктів громадського харчування в університеті Не рідше одного разу на півріччя Консультант профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
10. Організація  процесу оформлення та видачі пільгових проїзних квитків для проїзду в метрополітені Протягом року Голова профкому, головний бухгалтер

профкому, координатор з організації пільгового проїзду в метрополітені

11. Аналіз виконання Угоди між адміністрацією університету та профспілковою організацією, участь в роботі погоджувальної комісії з питань внесення змін до Угоди Листопад – грудень Голова профкому
3. Робота з контролю дотримання норм навчання і проживання
1. Допомога в оформленні субсидій для студентів та аспірантів, які мешкають  у гуртожитках Постійно Консультант профкому, голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань
2. Внесення пропозицій до проекту-наказу про розподіл місць в студентських гуртожитках та їх закріпленню за факультетами Травень-червень Голова профкому, заступник голови профкому

 

3. Співробітництво з адміністрацією університету щодо створення належних умов навчання при підготовці навчального закладу до 2019/2020 навчального року Червень-серпень Голова профкому
4. Перевірка готовності гуртожитків до нового навчального року Липень – серпень Голова профкому,

голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань

5. Узгодження списків студентів на поселення до гуртожитків студмістечка Липень-серпень Голова профкому,

заступник голови

6. Проведення рейдів-перевірок гуртожитків університету з питань дотримання належних житлово-побутових умов Один раз на півріччя Голова постійної комісії профкому з житлово-побутових питань
7. Співробітництво з дирекцією студмістечка з питань поселення, проживання, побуту студентів і аспірантів у гуртожитках Протягом року Заступникголови профкому
8. Співпраця зі Студентською радою студмістечка Протягом року Голова профкому, голова постійної комісії профкому з житлово-побутових питань
9. Співпраця з Відділом міжнародних програм університету у напрямку інформування членів профспілки про учать у програмах академічного обміну Протягом року Консультант профкому
10. Співпраця з Фондом Віктора Пінчука в рамках реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» Вересень-листопад Заступник голови профкому
4. Спортивно-оздоровча робота
1. Підведення підсумків з оздоровлення членів профспілки у зимовий період Лютий Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
2. Проведення спортивних змагань «Кубок студентського профкому» з різних видів спорту серед чоловічих та жіночих команд За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Консультант профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
3. Організація та проведення турнірів з кіберспорту на Кубок студентського профкому Не рідше одного разу на рік Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
4. Розподіл та видача путівок до
с.о.т. “Фігуровка”. Координація діяльності табору та узгодження нормативних документів, які регулюють роботутабору в період літніх оздоровчих змін
Червень-серпень Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи, головний бухгалтер профкому
5. Організація літнього оздоровлення членів профспілки Липень-серпень Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
6. Підведення підсумків оздоровлення членів профспілки в літній період Вересень Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
7. Проведення Квест-турніру на Кубок студентського профкому Вересень Консультант профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
8.      \ Організація та проведення турніру з боулінгу на Кубок студентського профкому Двічі на рік Голова профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
9. Організація зимового оздоровлення членів профспілки Грудень Голова профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
10. Співробітництво з Центром первинної медико-санітарної допомоги ХНУ імені В. Н. Каразіна таз кафедрою фізичного виховання та спорту з питань оздоровчих та спортивних заходів Протягом року Консультант профкому, постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
11. Співробітництво з ПРАТ «Промислово-страхова компанія» з метою страхування членів профспілки віднещаснихвипадків Постійно Заступник голови профкому
5. Заходи з організаційної та культурно-масової роботи
1. Проведення роботи з мотивації до профспілкового членства Постійно Голова  профкому, заступник голови профкому
2. Проведення семінарів, навчальних тренінгів, Школи профспілкового лідера «TradeUnionStudent’sAlliance» для профактиву та мастер-класів з основних напрямків діяльності профорганізації в рамках проекту «ProfEVENT»для членів профспілки 1 курсу Протягом року Заступник голови профкому
3. Надання допомоги в організації Днів факультетів Протягом року Консультант профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
4. Участь у конкурсах та культурних заходах, організованих Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Заступникголови профкому, голови профбюро факультетів
5. Ведення інформаційної роботи на інтернет-ресурсах профспілкової організації та в соціальних мережах Постійно Консультант профкому, координатор з  інформаційної роботи
6. Проведення моніторингу інформаційної роботи профспілкових організацій студентів факультетів в мережі Інтернет Постійно Координатор з  інформаційної роботи
7. Проведення мастер-класівз інформаційної роботи «SoсialMediaMenegment» для профспілкового активу За потреби Заступник голови профкому, координатор з  інформаційної роботи
8. Організація інтернет-фотоконкурсу «MissProfKom» Березень Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
9. Участь в організації та проведенні конкурсу «Красуня університету -2018» Березень Голова постійної комісії профкому  з організаційної та культурно-масової роботи
10. Участь в організації та проведенні свята “Випускник-2019” та урочистої посвяти студентів у першокурсники Червень, січень,

серпень

Голова профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
11. Виготовлення сувенірної продукції з профспілковою символікою для членів Профспілки-першокурсників та профспілкового активу За потреби Заступник голови профкому

 

12. Виготовлення профспілкового видання «Щоденник першокурсника» Липень-серпень Голова профкому

 

13. Проведення конкурсу з визначення кращих профбюро з постановки на профоблік Вересень-жовтень Заступник голови профкому, головний бухгалтер профкому
14. Участь в організації та проведенні конкурсу першокурсників «Alma-mater-2019» Листопад Голова профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
15. Організація святкової вечірки до Міжнародного дня студента та Дня народження університету Листопад Заступникголови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
16. Реалізація соціального профспілкового проекту «KarazinStudent’sCаrd» Постійно Заступник голови профкому
17. Оформлення та систематичне оновлення профспілкових інформаційних стендів Постійно Консультант профкому
18. Організація новорічних святкових заходів для профактиву та дітейчленівПрофспілки Грудень Голова профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
19. Організація відпочинку членів профспілки в культурно-освітніх та розважальних закладах міста Протягом року Заступник голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
20. Запрошення театральних колективів до університету з метою організації культурного відпочинку членів Профспілки Протягом року Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
21. Регулярне висвітлення роботи профкому в ЗМІ та на інформаційних ресурсах університету Протягом року Голова профкому
22. Співпраця з газетою «Освіта та право» Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Голова профкому, консультант профкому
23. Організація екскурсій та туристичних поїздок для членів профспілки Протягом року Заступник голови профкому
24. Здійснення контролю за дотриманням норм Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та постанов вищих профспілкових органів Постійно Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
25. Проведення підписки на профспілкові видання; доведення до членів профспілкового комітету інформації відносно позитивного досвіду роботи інших первинних  профспілкових організацій Постійно Головний бухгалтер профкому
26. Організація роз’яснювальної роботи серед членів профспілки щодо діяльності профспілок Постійно Заступникголови профкому
27. Проведення творчих конкурсів та мистецьких заходів для членів профспілки Постійно Заступникголови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
28. Реалізація проектів «ISIC», «IТIC» та «IYTC» для потреб членів профспілки Постійно Голова профкому, координатор проекту «ISIC», «IТIC» та «IYTC»
29. Співпраця з автошколою «Авто-Дор» відносно навчання членів профспілки на курсах водіїв Протягом року Заступник голови профкому
30. Співпраця з підшефним КЗ «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I – III ступенів № 9» Харківської обласної ради Протягом року Голова профкому, консультант профкому
31. Співпраця з органами студентського самоврядування університету та Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих вчених Постійно Голова профкому
32. Підтримка діяльності студентського клубу “KarazinStudentHall” та проведення профспілкових заходів у ньому Постійно Голова профкому