План роботи на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні профспілкового комітету
первинної профспілкової організації
студентів, аспірантів і докторантів
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Протокол № ____
від «___» січня 2017 р.
Голова первинної профспілкової організації
С.С. Махновський

ПЛАН

роботи профспілкового комітету (президії) первинної профспілкової організації

студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна на 2017 р.

Зміст заходів Дата Відповідальні № та дата прот.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ:

І. На зборах і конференціях

1. Проведення звітної конференції з порядком денним:

– Звіт про роботу профкому за звітний період;

– Звіт ревізійної комісії про роботу за звітний період

до 10 грудня 2017 року  

 

Голова профкому

Голова ревізійної комісії

2. Проведення звітних (звітно-виборних) конференцій в профорганізаціях cтудентів факультетів за потреби та за рішенням

профкому

Заступники голови профкому
ІІ. На засіданнях профспілкового комітету (президії):
1. Внутрішньоорганізаційна робота
1. Засідання профкому (президії) не рідше одного разу на місяць (за потреби) Голова профкому
2. Засідання комісій профкому:

– з організаційної та культурно-масової роботи;

– з соціально-економічних питань;

– зі спортивно-оздоровчої роботи;

– з житлово-побутових питань

Згідно планів роботи комісій Голови постійних комісій профкому
3. Затвердження плану роботи профкому на 2017 рік січень

2017 року

Голова профкому, голови постійних комісій профкому
4. Аналіз виконання кошторису первинної профспілкової організації за 2017 рік до 25 грудня 2017 року Голова профкому, головний бухгалтер профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
5. Затвердження кошторису первинної профспілкової організації на  2017 рік до 10 січня

2017 року

Голова профкому, головний бухгалтер профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
6. Затвердження плану проведення навчання профспілкового активу Березень Голова профкому
7. Робота профспілкового комітету щодо виконання заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим на зборах, конференціях членами профспілки Постійно Заступники голови профкому
8. Співробітництво з комітетом Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Голова профкому, заступники голови профкому
9. Розробка та координація заходів для членів Профспілки в рамках роботи Молодіжної Ради обкому Протягом

року

Голова профкому
10. Співпраця з Харківською молодіжною міською радою з питань соціального захисту членів профспілки Протягом року Заступники голови профкому
11. Участь у засіданнях ректорату, Вченої Ради університету, Конференції трудового колективу, стипендіальної комісії та спільному засіданні Студентської ради університету та профспілкового комітету з питання призначення балів за досягнення у науковому, науково-технічному, громадському та спортивному житті Протягом року Голова профкому,

заступники голови профкому

12. Прийом у члени Профспілки та постановка на профоблік здобувачів вищої освіти; проведення з ними зустрічей та співбесід, збір заяв, видача їм профспілкових квитків, взяття та зняття з профспілкового обліку Протягом року Голова профкому, голови профбюро факультетів
13. Ведення активного соціального діалогу з представниками органів місцевої та державної  влади з метою відстоювання прав та інтересів членів Профспілки Протягом року Голова профкому
14. Участь у спільних акціях різних форм, ініційованих вищими профспілковими органами щодо відстоювання прав та інтересів студентської молоді За потреби Голова профкому,

члени профкому

15. Аналіз ведення інформаційних сторінок профкому та профбюро у соціальних мережах Постійно Заступники голови профкому, голова постійної комісії з організаційної та культурно-масової роботи
16. Участь у реалізації проекту «KarazinStudentHall» Протягом року Голова профкому, заступники голови профкому
17. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів біологічного та юридичного факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Березень Заступники голови профкому, голови профбюро профспілкових організацій біологічного  та юридичного  факультетів
18. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів історичного та хімічного факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Квітень Заступники голови профкому,

голови профбюро профспілкових організацій історичного та хімічного  факультетів

19. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів факультету комп’ютерних наук та психології факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Травень Заступники голови профкому,

голови профбюро профспілкових організацій факультетів комп’ютерних наук та психології

20. Аналіз роботи профбюро профспілкових організацій студентів екологічного та медичного факультетів по виконанню статутних вимог і реалізації прав та повноважень, передбачених “Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів і докторантів ХНУ імені В.Н. Каразіна” Жовтень Заступники голови профкому,

профспілкових організацій екологічного та медичного факультетів

21. Аналіз постановки здобувачів вищої освіти  на профоблік Листопад Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
22. Контроль профспілкового членства 1 раз на семестр Заступники голови профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
23. Аналіз виконання постанов вищих органів Профспілки Постійно Голова профкому
24. Проведення моніторингу законодавчих актів з метою внесення змін до Угоди між адміністрацією університету та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Харківського університету імені В.Н. Каразіна Постійно Голова профкому
25. Звіт голови профкому про підсумки роботи за 2017 рік Грудень Голова профкому
2. Захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки
1. Надання профспілкових виплат Двічі на місяць Головний бухгалтер профкому, голова постійної комісії профкому  з соціально-

економічних питань

2. Участь у розробці Порядку використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення протягом лютого

2017 р

Голова профкому
3. Співробітництво з Навчальним центром соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Протягом року Заступники голови профкому
4. Співпраця з Навчальним центром практичної підготовки і працевлаштування в напрямку допомоги членам Профспілки у працевлаштуванні Протягом року Заступники голови профкому
5. Прийом та надання консультацій членам Профспілки із зони АТО з метою надання їм необхідної допомоги Протягом року Голова профкому, заступники голови профкому
6. Розгляд заяв, скарг членів Профспілки та причин їх виникнення Постійно Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
7. Складання, перевірка та оновлення списків осіб з числа пільгового контингенту: інвалідів, чорнобильців, сиріт,  студентів, що мають дітей, учасників бойових дій, їх дітей,

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи та ін.

Протягом року Голова постійної комісії профкому з соціально-економічних питань
8. Роз’яснення законодавства про профспілки, прав та обов’язків членів профспілки Постійно Голова профкому, заступники голови профкому
9. Контроль за своєчасною виплатою стипендії Постійно Заступники голови профкому,
10. Контроль якості роботи пунктів громадського харчування в університеті Не рідше одного разу на півріччя Заступники голови профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
11. Організація  процесу оформлення та видачі пільгових проїзних квитків для проїзду в метрополітені Протягом року Голова профкому, головний бухгалтер

профкому

12. Аналіз виконання Угоди між адміністрацією університету та профспілковою організацією, участь в роботі погоджувальної комісії з питань внесення змін до Угоди Листопад – грудень Голова профкому
3. Робота з контролю дотримання норм навчання і проживання
1. Допомога в оформленні субсидій для студентів та аспірантів, які мешкають  у гуртожитках Постійно Голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань
2. Внесення пропозицій до проекту-наказу про розподіл місць в студентських гуртожитках та їх закріпленню за факультетами Травень-червень Голова профкому,

голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань

3. Проведення конкурсу на кращі студентські кімнати гуртожитків Протягом року Заступники голови профкому,

голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань

4. Співробітництво з адміністрацією університету щодо створення належних умов навчання при підготовці навчального закладу до 2017/2018 навчального року Червень-серпень Голова профкому
5. Перевірка готовності гуртожитків до нового навчального року Липень – серпень Голова профкому,

голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань

6. Узгодження списків студентів на поселення до гуртожитків студмістечка Липень-серпень Голова профкому,

голова постійної комісії профкому  з житлово-побутових питань

7. Проведення рейдів-перевірок гуртожитків університету з питань дотримання належних житлово-побутових умов Не рідше одного разу на півріччя Голова постійної комісії профкому з житлово-побутових питань
8. Співробітництво з дирекцією студмістечка з питань поселення, проживання, побуту студентів і аспірантів у гуртожитках Протягом року Заступники голови профкому
9. Співпраця зі Студентською радою студмістечка Протягом року Голова профкому, голова постійної комісії профкому з житлово-побутових питань
10. Співпраця з Відділом міжнародних програм університету у напрямку інформування членів профспілки про можливості реалізації права на академічну мобільність Протягом року Голова профкому
11. Співпраця з Фондом Віктора Пінчука в рамках реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» Вересень-листопад Заступники голови профкому
4. Спортивно-оздоровча робота
1. Організація зимового оздоровлення членів профспілки Січень Голова профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
2. Підведення підсумків з оздоровлення членів профспілки у зимовий період Лютий Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
3. Проведення спортивних змагань з волейболу «Кубок студентського профкому» серед чоловічих та жіночих команд За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
4. Проведення спортивних змагань з баскетболу «Кубок студентського профкому» серед чоловічих команд За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
5. Проведення турніру з бадмінтону «Кубок студентського профкому» За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
6. Проведення турніру з настільного тенісу «Кубок студентського профкому» За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
7. Проведення спортивних змагань з баскетболу «Кубок студентського профкому» серед чоловічих та жіночих команд За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
8. Проведення турніру з черлідінгу (номінація чер-данс)«Кубок студентського профкому» За погодженням з кафедрою фізичного виховання та спорту Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
9. Організація та проведення турніру з кіберспорту на Кубок студентського профкому Жовтень-листопад Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
10. Організація та проведення турніру з боулінгу на Кубок студентського профкому Не рідше одного разу на рік Голова профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
11. Організація та проведення Спартакіади гуртожитків студмістечка Квітень – червень Заступники голови профкому,  голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи, голова постійної комісії профкому з житлово-побутових питань
12. Організація літнього оздоровлення членів профспілки Червень – липень Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
13. Підготовка с.о.т. “Фігуровка” до літніх заїздів Квітень-червень Голова профкому, голова постійної  комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
14. Святкування 60-ої річниці з дня заснування с.о.т. “Фігуровка Липень Заступники голови профкому
15. Розподіл та видача путівок до
с.о.т. “Фігуровка”. Контроль за роботою табору в період літніх оздоровчих змін
Червень-серпень Голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи, головний бухгалтер профкому
16. Підведення підсумків оздоровлення членів профспілки в літній період Вересень Голова профкому, голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
17. Співробітництво з пунктом охорони здоров’я та з кафедрою фізичного виховання та спорту з питань оздоровчих та спортивних заходів Протягом року Голова постійної комісії профкому зі спортивно-оздоровчої роботи
18. Співробітництво з ПРАТ «Промислово-страхова компанія» з метою страхування членів профспілки від нещасних випадків Постійно Заступники голови профкому
5. Заходи з організаційно-масової роботи
1. Проведення роботи з мотивації до профспілкового членства Постійно Голова  профкому, голова постійної комісії профкому з

організаційної та культурно-масової роботи

2. Проведення семінарів, навчальних тренінгів  та Школи профспілкового лідера «Trade Union Student’s Alliance» для профактиву За потреби Голова профкому, заступники голови профкому
3. Надання допомоги в організації Днів факультетів Протягом року Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
4. Організація зустрічей для членів профспілки із відомими громадськими та культурними діячами,науковцями та спортсменами Протягом року Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
5. Участь у конкурсах та культурних заходах, організованих Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Заступники голови профкому, голови профбюро факультетів
6. Організація інтернет-фотоконкурсу «Miss ProfKom» Березень Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
7. Участь в організації та проведенні конкурсу «Красуня університету -2017» Березень Голова постійної комісії профкому  з організаційної та культурно-масової роботи
8. Організація інтернет-фотоконкурсу «Mister ProfKom» Квітень Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
9. Участь в організації та проведенні свята “Випускник-2017” та урочистої посвяти студентів у першокурсники Червень, серпень Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
10. Виготовлення сувенірної продукції з профспілковою символікою для членів Профспілки-першокурсників та профспілкового активу За потреби Заступники голови профкому,

голови постійних комісій профкому

11. Виготовлення профспілкового видання «Щоденник першокурсника» Липень-серпень Голова профкому,

голови постійних комісій профкому

12. Проведення конкурсу з визначення кращих профбюро з постановки на профоблік Вересень-жовтень Заступники голови профкому, головний бухгалтер профкому
13. Проведення ознайомчої зустрічі керівництва профкому з профгрупоргами 1 курсу Жовтень – листопад Заступники голови профкому
14. Участь в організації та проведенні конкурсу першокурсників «Alma-mater-2017» Листопад Голова профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної на культурно-масової роботи
15. Організація святкової вечірки до Міжнародного дня студента та Дня народження університету Листопад Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
16. Реалізація соціального профспілкового проекту «Karazin Student’s Cаrd» Постійно Голова профкому, координатор проекту «Karazin Student’s Cаrd»
17. Координація роботи студентів у науково-волонтерському проекті «Харків’яни на фронтах АТО» Протягом навчального року Заступники голови профкому,

студентський координатор проекту

18. Оформлення та систематичне оновлення профспілкових інформаційних стендів Постійно Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи, голови профбюро  факультетів
19. Організація новорічних святкових заходів для профактиву та дітей членів Профспілки Грудень Голова профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
20. Організація відпочинку членів профспілки в культурно-освітніх та розважальних закладах міста Протягом року Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
21. Запрошення театральних колективів до університету з метою організації культурного відпочинку членів Профспілки Протягом року Голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
22. Регулярне висвітлення роботи профкому в ЗМІ та на інформаційних ресурсах університету Протягом року Голова профкому,

голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи

23. Співпраця з газетою «Освіта та право» Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Протягом року Голова профкому, заступники голови профкому
24. Організація екскурсій та туристичних поїздок для членів профспілки Протягом року Заступники голови профкому
25. Здійснення контролю за дотриманням норм Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та постанов вищих профспілкових органів Постійно Голова профкому, голова ревізійної комісії (за згодою)
26. Проведення підписки на профспілкові видання; доведення до членів профспілкового комітету інформації відносно позитивного досвіду роботи інших первинних  профспілкових організацій Постійно Заступники голови профкому, головний бухгалтер профкому
27. Організація роз’яснювальної роботи серед членів профспілки щодо діяльності профспілок Постійно Заступники голови профкому
28. Проведення творчих конкурсів та мистецьких заходів для членів профспілки Постійно Заступники голови профкому, голова постійної комісії профкому з організаційної та культурно-масової роботи
29. Реалізація проектів «ISIC» та «IYTC» для потреб членів профспілки Постійно Голова профкому, відповідальний за програми «ISIC»/«IYTC»
30. Співпраця з автошколою «Авто-дор» відносно навчання членів профспілки на курсах водіїв Протягом року Заступники голови профкому
31. Співпраця з підшефним КЗ «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I – III ступенів № 9» Харківської обласної ради Протягом року Заступники голови профкому
32. Співпраця з органами студентського самоврядування університету та Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих вчених Постійно Голова профкому, заступники голови профкому