Навчальний центр практичної підготовки і працевлаштування

Навчальний центр практичної підготовки і працевлаштування є структурним підрозділом Харківського національного університетy імені В. Н. Каразіна, входить до складу Управління якості освіти.

Основні завдання: планування, методичне забезпечення і контроль організації та провадження практичної підготовки здобувачів ступенів бакалавра і магістра, створення умов для реалізації прав стyдентів та випускників на працю, аналіз попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює університет.

Основні напрямки діяльності:
– налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути базами практичної підготовки та місцями роботи для випускників і студентів;
– забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального забезпечення реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
– інформування випускників і студентів університету, деканатів про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
– забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників університету у працевлаштуванні за фахом;
– сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;
– залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;
– сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;
– запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та університетом для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки фахівців;
– організація участі університету у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;
– вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;
– співпраця з рекрутинговими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
– організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар’єри, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
– надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті університету;
– здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;
– планування і координація роботи факультетів щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у позанавчальний час;
– пошук місця роботи для студентських, молодіжних трудових об’єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;
– укладання угод щодо проходження виробничої практики, підтримання зв’язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників;
– координація роботи факультетів щодо організації виробничої практики, ефективного використання баз практики.

Контакти центру:
майдан Свободи 6, м. Харків, 61022
ауд. 563 (Північний корпус)
Тел.: +38 (057) 707-50-99

Директор центру
Дмитро Олександрович Лобанов
Тел.: +38 (057) 707-50-99
E-mail: career@karazin.ua