Кошторис на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пленумом профкому
від 11 грудня 2018 року

Узагальнений кошторис
на  2019 рік
Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна