Кошторис на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пленумом профкому
від 30 листопада 2017 року

Узагальнений кошторис
на  2018 рік
Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету
імені В.Н . Каразіна