Кошторис на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
протокол № 30
від 20 січня 2017 року

Узагальнений кошторис
на  2017 рік
Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету
імені В.Н . Каразіна

ПРИБУТКИ (з урахуванням залишку коштів на початок року)  Сума
Пасивні доходи, внески та інші наджодження 1522392
Внутрішньобюджентні наджодження
Від ради профспілок
Від обласних, міських, районних комітетів профспілок
Усього прибутків: 1522392
ОСНОВНІ ВИДАТКИ  
Культурно-масова, організаційна, навчальна та методична робота 290000
Придбання основних засобів 20000
Спортивна робота 40000
Профспілкові виплати 410000
Адміністративні та організаційні видатки 491000
Господарчі витрати 25000
Проведення конференцій, пленумів, нарад 10000
Усього видатків (залишок коштів зберігається на безготівковому рахунку організації) 1286000